24.6.2010

LM Tietopalvelut mukana EcoStart-ympäristöohjelmassa

LM Tietopalvelut on mukana EcoStart-ympäristöohjelmassa, joka on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suunnittelema työkalu yritysten ekotehokkuuden ja ympäristöasioiden hallintaan. LM Tietopalveluiden tavoitteena on harjoittaa pitkäjänteistä liiketoimintaa, jonka perusedellytyksenä on turvallisen, terveellisen ja monimuotoisen ympäristön säilyttäminen myös tuleville sukupolville.

Ympäristöohjelmalla on kolme ensisijaista päämäärää. Ensimmäiseksi LM Tietopalvelut pyrkii edistämään materiaalitehokkuutta erityisesti paperin kulutusta vähentämällä. Toiseksi LM Tietopalveluiden energiatehokkuutta parannetaan energiaa säästävien laitteiden avulla ja sähkön kulutusta pienentämällä. Kolmanneksi LM Tietopalveluiden henkilöstön ympäristötietoutta lisätään koulutusten ja selkeiden ympäristöpoliittisten linjausten avulla.

Ympäristöohjelman yhtenä tavoitteena on asiakkaidemme ympäristötietoisuuden tukeminen. Esimerkiksi verkkolaskutuksen sekä tilausten sähköisen käsittelyn avulla on helppo madaltaa oman yrityksen hiilijalanjälkeä. Panostamme myös e-aineistojen käytön sujuvuuden ja toimivuuden jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi järjestämme säännöllisesti koulutuksia, joiden avulla asiakkaidemme on helppo siirtää julkaisujen hallinnointi sähköisesti tapahtuvaksi.


Lisätiedot:

LM Tietopalvelut

Pekka Speltti

Talouspäällikkö

P. 09 5424 6652

email :

 


LM Tietopalvelut

LM Tietopalvelut on vuonna 1972 perustettu Pohjoismaiden johtava tietopalveluiden tarjoaja. LM Tietopalveluiden asiakkaita ovat yliopistot, kirjastot, yritysten tietopalvelut, kaupungit ja kunnat. LM Tietopalveluiden palvelut tukevat tiedon joustavaa ja kustannustehokasta hallintaa helpottamalla julkaisutilausten hallinnointia ja elektronisten julkaisujen ja aineistojen käyttöä. LM Tietopalvelut on jo vuosia kannattavasti kasvanut perheyritys ja on Dun & Bradstreetin AAA-luottoluokituksen omaava yritys.