7.4.2006

Akateeminen Tietopalvelu ja LehtiMarket yhteistyöhön helpottamaan kausijulkaisujen hallintarutiineja

ATP Origo kausijulkaisuhallinnan järjestelmä integroidaan LehtiMarketin tietojärjestelmän kanssa
 
Akateeminen Tietopalvelu ATP Oy ja LehtiMarket ovat aloittaneet yhteistyön saattaakseen ATP Origon kausijulkaisuhallinta työkalun ja LehtiMarketin tietojärjestelmät yhteensopiviksi. Integraatiolla on tarkoitus tehostaa ja nopeuttaa kirjastojen rutiinitoimenpiteitä. Integraatio tarjoaa ATP Origon kausijulkaisuhallintaa käyttäville kirjastoille mahdollisuuden tehdä omasta järjestelmästään muun muassa julkaisutilaukset, tilauskyselyt ja reklamaatiot. Toiminnoilla tehostetaan tiedon kulkua kirjaston ja Lehtimarketin välillä sekä poistetaan kirjaston ja LehtiMarketin ennen päällekkäisiä toimenpiteitä.

”Tarve integraatioon on tullut kirjastoasiakkaidemme tarpeesta ja on luonnollinen jatkumo palvelujemme kehitystyölle. Tavoitteenamme on tarjota jatkuvasti tehokkaampia ratkaisuja kirjastojen julkaisutilausten hallinnointiin”, kertoo LehtiMarketin toimitusjohtaja Janne Järvinen.

Palvelujen integraatioissa käytetty XML-tekniikka mahdollistaa nopeat ja kustannustehokkaat tiedonsiirtoratkaisut. XML-tekniikan ansiosta kirjastoille yhteyden käyttöönotto on vaivaton ja nopea.

”Integraation toteutus on jatkoa hyvän menestyksen saaneelle kausijulkaisuhallinnan järjestelmällemme. LehtiMarket oli hyvä kumppani yhteistyöhön, jolla kykenemme tarjoamaan uusia palveluratkaisuja kirjastoille”, sanoo ATP Oy:n tuotepäällikkö Esa Peltonen.

Integraatiototeutuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2006.

Lisätietoja:


LehtiMarket Oy
Janne Järvinen
Toimitusjohtaja
p. 09–54246650
Sähköposti:


Lisätietoja:

Akateeminen Tietopavelu ATP Oy
Esa Peltonen
Tuotepäällikkö
p. 030 600 2024
Sähköposti:

LehtiMarket on vuonna 1972 perustettu Suomen johtava tietopalveluiden tarjoaja. Asiakkaitamme ovat yliopistot, kirjastot, yritysten tietopalvelut, kaupungit sekä kunnat. LehtiMarketin palvelut tukevat tiedon joustavaa ja kustannustehokasta hallintaa kirjastoissa ja yrityksissä. Palvelumme helpottavat perinteisten julkaisutilausten hallinnointia sekä tehostavat elektronisten julkaisujen, elektronisten aineistojen ja viite- sekä kokotekstitietokantojen käyttöä. LehtiMarketin vahvuus ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet, alan tuntemus ja ammattitaitoinen henkilökunta. LehtiMarket tarjoaa monipuolisia elektronisia palveluita, jotka mahdollistavat tehokkaan ja monipuolisen kokonaispalvelun. Dun & Bradstreet Finland Oy on luokitellut LehtiMarket Oy:n korkeimpaan AAA-luokkaan.

Lisää tietoa www.lehtimarket.fi

Akateeminen Tietopalvelu ATP Oy on kirjastojärjestelmien erikoisosaaja, kehittäjä ja toimittaja. Palvelemme kokonaisvaltaisesti kaikenkokoisia asiakaskirjastojamme. Lähtökohtamme on kotimaisen kirjastokulttuurin ymmärtäminen, kunnioittaminen ja rakentaminen sekä uusimpien teknologioiden hyödyntäminen. ATP Origo on kotimaisille kirjastoille kehitetty kokonaisjärjestelmä, joka soveltuu kaiken kokoisille kirjastoille ja kirjastojen yhteenliittymille. Ohjelmistoa käyttää jo yli 190 kunnan- tai kaupunginkirjastoa.

Lisää tietoa www.atp.fi