17.11.2009

ePress - sanolehtipalvelu tavallisille ihmisille

LM Tietopalvelut on kehittänyt ja julkaissut uuden sähköisten sanomalehtien palvelun. ePressin avulla käyttäjä pääsee vaivattomasti lukemaan kotimaisia paikallis- ja maakuntalehtiä koko maan laajuisesti internetpohjaisessa ePress -palvelussa. Palvelu käsittää reilusti yli 70 lehteä ja valikoima täydentyy jatkuvasti.

Kaikki lehdet ovat luettavissa näköislehti-versioina, jolloin ne ovat identtisiä lehden painetun version kanssa. Palvelun käyttöliittymä on kaksikielinen ja palvelussa on mahdollista tulostaa sivuja sekä etsiä hakusanoilla haluttuja artikkeleita. Käytössä on myös 60 päivän arkisto sekä rajoittamaton käyttö lisenssien haltijoille.

Positiivinen vastaanotto

Kirjastosektorilla palvelu on otettu vastaan mielenkiinnolla ja LM Tietopalvelut on laatinut jo useita sopimuksia palvelun käyttöönotosta vuodelle 2010. Muun muassa HELMET –kirjastot ovat ensimmäisten joukossa ottamassa ePress – palvelua käyttöönsä heti ensi vuoden alusta. ePressin avulla myös pienemmät kirjastot pystyvät palvelemaan asiakaskuntaansa entistä paremmin tarjoamalla pääsyn lukuisiin paikallis- ja sanomalehtiin. Lisäksi palvelun kautta saa monia lehtiä, joita ei muutoin ole edes mahdollista saada sähköisessä muodossa.

Kirjastot ovat kokeneet palvelun helppokäyttöisenä ja monipuolisena sanomalehtipalveluna, mutta myös toimivana hakukoneena. Palvelun avulla entistä useampi kirjaston asiakas voi etsiä ja löytää vaivattomasti tietoa mm. ajankohtaisista asioista, uutisista, kotiseudusta, mökkikunnasta tai muista kiinnostavista aiheista koko maan laajuisesti.

Asiakaskysely ePress-palvelusta korosti ajankohtaisuutta ja helppokäyttöisyyttä

LM Tietopalvelut toteutti alkusyksystä kyselyn koskien kirjastosektorin yleisiä näkymiä sekä ePress –palvelua. Lähemmäs toista sataa vastausta antoivat hyvän kuvan kirjastosektorin kehityksestä sekä tulevaisuuden näkymistä. Saadut vastaukset vahvistavat LM Tietopalveluiden omaa näkemystä ePress-palvelun tarpeellisuudesta. LM Tietopalvelut uskookin, että ePress on helppo, kansanläheinen palvelu, jolla voidaan kasvattaa kirjastojen asiakastyytyväisyyttä kustannustehokkaasti.

ePress-palvelu koettiin kokonaisuudessaan hyvin kiinnostavana uutena palveluna, jota odotetaan innolla. Huolimatta haastavasta taloudellisesta tilanteesta palvelu koettiin pääosin tarpeellisena ja ajankohtaisena. Tällä hetkellä suhdannevaikutukset ovat selvimpiä lehtihankintojen, kirjahankintojen ja kalustehankintojen kohdalla, vaikka kokonaisuudessaan taloudellisen tilanteen merkitys koettiin huomattavan vähäiseksi (69 % vastaajista). Muutoin moni näki, että tämän tyyppiset sähköiset palvelut edustavat vahvasti nykypäivää ja täydentävät kirjastojen perinteistä tarjontaa.

Osa vastaajista korosti palvelua hyvänä lisänä erityisesti pienempiin kirjastoihin, kun taas toiset painottivat paikallisen tiedon sähköistä saavutettavuutta läpi Suomen. Kysely osoitti, että asiakaskunnan tottuessa käyttämään tietokoneita lisääntyy verkkopalveluiden osuus ja käyttö jatkuvasti. Tämä on otettu huomioon kirjastoissa, joissa tämän hetkinen asiakaspäätteiden määrä vastaa varsin hyvin olemassa olevaa tarvetta (60 % vastaajista tyytyväisiä). Sähköisten palveluiden osuus onkin kasvanut kirjastoissa jatkuvasti viimeisten vuosien aikana, toteaa noin 75 % vastaajista.

Lisäksi kyselyn tuloksissa korostui, että ePress -palvelun tulee olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Tätä LM Tietopalvelut onkin pitänyt jatkuvasti ohjenuorana palvelua kehittäessä. Helppokäyttöisyyteen liittyy myös IP -tunnisteisuus, joka tekee palvelun käytöstä entistä vaivattomampaa asiakkaalle.

Vastaajat kokivat koko maan kattavan lehtivalikoiman tärkeäksi. Lisäksi tuli esille, että on hienoa saada kotimaista aineistoa ylipäätään sähköisesti. LM Tietopalvelut on kerännyt palveluun lehtiä läpi Suomen ja lehtivalikoima päivittyy jatkuvasti, myös ensi vuoden puolella. Tällä hetkellä palvelussa on n. 70 eri lehteä. Palvelu kattaa runsaasti ruotsinkielisiä lehtiä ja tästä syystä myös käyttöliittymä on tehty kaksikieliseksi. Muita palvelun toimintoja ovat mm. tekstin zoomaus, tulostusmahdollisuus, hakuominaisuudet, lehden valinta maantieteellisesti, arkisto sekä yhden sivun/aukeama näyttö. Arkiston pituuden suhteen esitettiin erilaisia toiveita, mutta tällä hetkellä sen pituus on 60 päivää varmistaaksemme palvelun esteettömän ja nopean toiminnallisuuden.

Vastaajat korostivat palvelun kohtuullista hinnoittelua. Hankinnan suhteen esille nousivat myös kimppa-hankinnat. LM Tietopalvelut on pyrkinyt pitämään hinnan varsin kohtuullisena, jotta myös pienemmillä kirjastoilla on mahdollisuus palvelun hankintaan. Hinta muodostuu lisenssien määrän ja paikkakunnan koon mukaan. Kimppahankinnoissa neuvottelemme puolestaan yhä edullisemman hinnan vastaamaan suurempaa volyymia.

Lisäksi esiin nousi lukuisia muita kommentteja, joista mainittakoon esimerkiksi ekologisuus sekä etäkäyttö. Etäkäyttö-asian paneudutaan vielä uudemman kerran, mutta ensimmäisenä vuonna sitä ei kuitenkaan palveluun ole odotettavissa.

Lisätiedot ja tarjoukset ePress -palvelusta:

 

Aleksi Tykkä

Tuotepäällikkö

LM Tietopalvelut

 

puh. 050 560 8019

email


LM Tietopalvelut

LM Tietopalvelut on vuonna 1972 perustettu Pohjoismaiden johtava tietopalveluiden tarjoaja. LM Tietopalveluiden asiakkaita ovat yliopistot, kirjastot, yritysten tietopalvelut, kaupungit ja kunnat. LM Tietopalveiden palvelut tukevat tiedon joustavaa ja kustannustehokasta hallintaa helpottamalla julkaisutilausten hallinnointia ja elektronisten julkaisujen ja aineistojen käyttöä. LM Tietopalvelut on jo vuosia kannattavasti kasvanut perheyritys ja on Dun & Bradstreetin AAA-luottoluokituksen omaava yritys.

www.LMinfo.fi