1.10.2010

Kyselytutkimus kirjastoalan muutoksesta ja tietoaineistovälittäjän roolista - E-aineistojen kasvu suurin muutostrendi kirjastoalalla

LM Tietopalvelut toteutti kesällä 2010 kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa akateemisten ja muiden tieteellisten kirjastojen yleistä muutosta ja tulevaisuuden trendejä sekä kirjastojen suhdetta tietoaineistojen välityspalveluihin Suomessa.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kirjastoala käy tällä hetkellä läpi merkittävää murrosvaihetta. Tärkein yksittäinen muutos tutkimuksen mukaan on e-aineistojen voimakas nousu painettujen julkaisujen rinnalle. Jopa 96 % vastaajista arvioi seuraavan viiden vuoden aikana e-aineiston määrän lisääntyvän omassa kirjastossa joko merkittävästi tai jonkin verran. Tämä lisää haasteita esimerkiksi aineiston hankinnan, hallinnan ja käytön kannalta. Samalla kirjastojen on koulutettava sekä henkilökuntaa että asiakkaita e-julkaisujen tehokkaaseen käyttöön.

Kirjastojen henkilökunnalta vaaditaan aiempaa laajempaa teknistä osaamista - myös asiakkaita on koulutettava

Aineistojen muuttuessa elektronisiksi kirjaston henkilökunnan työtehtävät muuttuvat yhä enemmän teknistä osaamista vaativaksi - jopa 82 % vastaajista piti väittämää hyvin todennäköisenä tai todennäköisenä. Kirjastojen henkilökunnan lisäksi myös asiakkaita on autettava siirtymässä: vastaajista 89 % uskoi, että kirjaston henkilökunnan on tulevaisuudessa avustettava asiakkaita e-aineiston käytössä ja koulutettava heitä teknisten ratkaisujen tehokkaaseen käyttöön.

Kirjastoissa on huomattu myös, että kirjastojen käyttäjät etsivät tietoa aiempaa monipuolisemmin. Erityisesti tieteellisissä kirjastoissa e-julkaisut ovat tärkeä tiedonlähde sekä tutkijoille sekä opiskelijoille, sillä niissä julkaistu tieto on tuoreinta. Kirjastojen yhtenä haasteena onkin auttaa asiakkaita löytämään haettu tieto kirjastoille jo hankituista painetuista ja e-aineistoista.

Kirjastot kansainvälistyvät

Vastauksissa tuotiin esille, että kirjastoala on kansainvälistymässä. Tietoa ja vaikutteita haetaan ulkomailta, ja samalla pienempiä yksiköitä lakkautetaan tai yhdistetään osaksi isompia hankintakokonaisuuksia. Perinteisiä kirjastopalveluja (kuten aineiston hankinta, luettelointi, lainaus ja aineistojen poisto) sekä tietopalveluja myös ulkoistetaan aiempaa useammin.

Välityspalvelujen paikallisuus ja asiantuntemus korostuvat aineistojen hallinnan vaikeutuessa

Tietoaineistojen välityspalvelua käyttävät kirjastot hankkivat sekä painetut että e-aineistot keskitetysti yhden tai muutaman eri välittäjän kautta. Tietoaineistojen välityspalvelulta toivotaan kyselyn mukaan asiantuntemusta ja paikallista asiakaspalvelua. Julkaisujen hankkimisen on oltava kirjastoille helppoa ja vaivatonta ja tilausten uusimisen nopeaa. Teknisten ratkaisujen toimivuus ja teknisen tuen tavoitettavuus nostettiin korkealle sijalle.

Välityspalveluiden toivotaan tukevan kirjastoja erityisesti aineistojen sujuvan käyttöönoton varmistamisessa. Asiakaspalvelun tavoitettavuutta ja paikallisuutta, yhteistyön sujuvuutta ja tietoteknisten ratkaisujen helppokäyttöisyyttä arvostettiin jopa julkaisuhankintojen hintaa enemmän. Vastauksista nousi esille myös, että palvelu halutaan saada omalla äidinkielellä.

77 % vastaajista toivoi kirjastonsa hankkivan lähitulevaisuudessa toimivan ratkaisun aineistojensa käyttöasteen arvioimisen tueksi. Kun aineistojen todellinen käyttöaste tiedetään, kirjastot pystyvät tekemään paremmin informoituja hankinta- ja budjetointipäätöksiä.

LM Tietopalveluiden kyselytutkimus toteutettiin elokuussa 2010. Vastaajista 43 % edusti erikoiskirjastoja, 36 % yliopistollisia kirjastoja ja 21 % tutkimuslaitoksia. Tutkimukseen osallistujat olivat mm. palvelupäälliköitä, kirjastonjohtajia, hankintapäälliköitä, informaatikkoja ja osastonjohtajia.


Lisätiedot tutkimuksesta ja haastattelupyynnöt:

Janne Järvinen
Toimitusjohtaja
GSM: 050 563 6676

www.LMinfo.fi

LM Tietopalvelut

LM Tietopalvelut on Pohjois-Euroopan johtava tietopalveluiden tarjoaja. Asiakkaitamme ovat akateemiset ja tutkimuskirjastot, yleiset kirjastot, kaupungit ja kunnat, yritykset sekä niiden tietopalvelut. Tarjoamme asiakkaillemme julkaisujen välityspalvelua, eAineistojen käyttö- ja hallinnointipalveluja sekä eKirja- ja tietokantapalveluja.

Palvelumme tukevat tiedon joustavaa ja kustannustehokasta hankintaa ja hallintaa sekä e-julkaisujen ja aineistojen sujuvaa käyttöä. Vuonna 1972 perustettu LM Tietopalvelut on perheyritys, jonka liiketoiminnan kulmakiven muodostavat edistykselliset tekniset ratkaisut ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu. Yrityksellä on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa. Palvelemme asiakkaitamme yli 20 eri maassa.