8.12.2006

LehtiMarket kutsuttu kansainväliseen julkaisualan kehitysprojektiin

Suomalaista asiantuntemusta UK Serials Groupissa

Elektronisten julkaisujen kustantajamuutokset ovat yksi merkittävimpiä kehityskohteita kustantajien, kirjastojen ja välittäjien toiminnan ja palvelun parantamisessa. Vuonna 2006 United kingdom Serials Groupin (UKSG) perustama kehtiysprojekti Project Transfer www.projecttransfer.org tähtää kustantajamuutosten parempaan ja tehokkaampaan hallintaan. Kehitysryhmän tavoitteena on tiedottaa kustantajamuutoksista tehokkaasti ja nopeasti alan toimijoiden kesken sekä ehkäistä mahdollisia käyttökatkoksia julkaisujen tilauksissa.

Project Transfer kokoaa yhteen kansainvälisesti kustantajat, kirjastot ja välittäjät. Yhteistyön tavoitteena on noudattaa mm. Project COUNTERIN mallia, jonka avulla laaditaan kustantajille yhdenmukainen toimintamalli ja tiedonsiirtoratkaisu. Toimintamallin avulla pystytään mahdollisimman tehokkaasti tiedottamaan julkaisujen käyttöön ja tilauksiin liittyvistä kustantajamuutoksista.

Project transferin työryhmä luokittelee tulevaisuudessa kustantajat "Transfer compliant" -standardin avulla riippuen heidän kyvystään toimia sovittujen toimintamallien mukaisesti.
 
LehtiMarket osallistuu aktiivisesti kehitystyöryhmän toimintaan, jossa tavoitteena on vähentää kirjastojen julkaisutilausten hallinnointiin liittyvää työtä ja tehostaa e-julkaisujen käyttöä ja saatavuutta.
 
Lisätietoja:
 
LehtiMarket Oy
Harriet Stormbom
Publisher Relations Coordinator
p. 09–54246600
Sähköposti:
 

LehtiMarket


LehtiMarket on vuonna 1972 perustettu Suomen johtava tietopalveluiden tarjoaja. Asiakkaitamme ovat yliopistot, kirjastot, yritysten tietopalvelut, kaupungit sekä kunnat. LehtiMarketin palvelut tukevat tiedon joustavaa ja kustannustehokasta hallintaa kirjastoissa ja yrityksissä. Palvelumme helpottavat perinteisten julkaisutilausten hallinnointia sekä tehostavat elektronisten julkaisujen, elektronisten aineistojen ja viite- sekä kokotekstitietokantojen käyttöä. LehtiMarketin vahvuus ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet, alan tuntemus ja ammattitaitoinen henkilökunta. LehtiMarket tarjoaa monipuolisia elektronisia palveluita, jotka mahdollistavat tehokkaan ja monipuolisen kokonaispalvelun. Dun & Bradstreet Finland Oy on luokitellut LehtiMarket Oy:n korkeimpaan AAA-luokkaan.

www.lehtimarket.fi