18.1.2006

LehtiMarketin matka-apuraha BMF:n jäsenille

Apuraha on tarkoitettu lääke- tai terveystieteellisessä kirjastossa työskenteleville BMF:n jäsenille, osallistumiseen ulkomaiseen alan koulutustilaisuuteen.

BMF:n johtokunnalle osoitetut anomukset, joihin tulee liittää matkasuunnitelma, sen kokonaiskustannusten arvio sekä anottu summa, lähetetään yhdistyksen sihteerille, Katri Larmolle, osoitteeseen Terveystieteiden keskuskirjasto, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki.
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 28.2.2006.

Apurahan saajan tulee tehdä selvitys käytetyistä varoista sekä laatia matkakertomus viimeistään kuukauden kuluttua matkasta BMF:n johtokunnalle ja LehtiMarketille.

Lisää tietoa apurahasta:
www.terkko.helsinki.fi/bmf/lehtimarketapuraha2006.htm

BMF:n johtokunnan puolesta
Katri Larmo, BMF:n sihteeri