5.11.2013

LM Tietopalvelut välittää yksinoikeudella Skandinaviassa ja Alankomaissa Evidentia Publishing BV:n tietokantoja Transfusion Evidence Library ja Transplant Library

LM Tietopalvelut on valittu välittämään yksinoikeudella kahta Evidentia Publishing BV:n julkaisemaa tietokantaa:Transfusion Evidence Library

Transfusion Evidence Library -tietokanta tarjoaa pääsyn korkeatasoiseen, näyttöön perustuvaan tietoon verensiirtoon liittyvistä kysymyksistä. Ammattikäyttöön tarkoitettu tietokanta koostuu systemaattisista kirjallisuuskatsauksista sekä satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista ollen siten ainutlaatuinen tiedonlähde lääkäreille, päättäjille tutkijoille. Evidenssien laatu varmistetaan tiukoilla metodologioilla. Uusia taltiointeja lisätään tietokantaan kuukausittain. Tietokanta sisältää kaikki olennaiset systemaattiset kirjallisuuskatsaukset (Systematic Review) vuodesta 1980 ja satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset (Randomized Controlled Trial, RCT) vuodesta 2002. Ennen vuotta 2002 julkaistut RCT:t tullaan lisäämään tietokantaan myöhemmin. Transfusion Evidence Library -tietokannan tuottaa Systematic Review Intitiative yhdessä UK Blood Services -organisaation kanssa. UK Blood Services on verensiirtolääketieteen johtavia asiantuntijoita. 

Transplant Library

Transplant Library -tietokanta tarjoaa pääsyn kaikkeen näyttöön perustuvaan elinsiirtoinformaatioon. Tietokanta sisältää kaikki saatavilla olevat RCT:t sekä tasokkaat systemaattiset kirjallisuuskatsaukset. RCT:t arvioidaan kriittisesti ja pisteytetään metodologisin laatupistein Jadad-menetelmän mukaan sekä kahden erillisen kriteerin perusteella: allokaation salaus ja hoitointentioanalyysi. Tietokannan tuottaa Centre for Evidence in Transplantation (CET), joka on kolmen organisaation yhteisosasto: Royal College of Surgeons of England ja The London School of Hygiene, Tropical Medicine of the University London.

Tämä tietokanta on erityisen hyödyllinen

  •        kansallisille veripankeille
  •        lääketieteellisille tiedekunnille
  •        sairaaloille
  •        lääketieteellisen alan yrityksille

Evidentia Publishing:n perustaja ja toimitusjohtaja Mark Schregardus:

”Evidentia Publishing kehittää tuotteita, jotka tarjoavat helpon pääsyn kaikkeen olennaiseen, tutkittuun tietoon tietyllä lääketieteen erityisalueella. Transplant Library ja Transfusion Evidence Library -tietokannat tarjoavat erinomaisen hyödyn käyttäjilleen. Tuotteemme tukevat näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämistä lääketieteessä ja tutkimuksessa.”

LM Tietopalveluiden tietokantamyynnistä vastaava johtaja Menno Nijssen:

”Iloitsemme yhteistyöstä Evidentia Publishing:n kanssa päästessämme edustamaan heitä yksinoikeudella Skandinaviassa ja Alankomaissa. Transfusion Evidence Library ja Transplant Library tuovat tietokantavalikoimiimme korkatasoisen lisän lääketieteen alueelle.

Nämä tietokannat ovat suunniteltu rajatun asiakaskunnan käyttöön. LM Tietopalveluiden asiakaskunta, sisältäen useita lääketieteellisiä kirjastoja, tarjoaa vahvan synergiaedun ja olen innoissani nyt alkavasta yhteistyöstä Evidentia Publishing:n kanssa.”

 

Lisätietoa Transfusion Evidence Library -tietokannasta täällä.

Lisätietoa Transplant Library -tietokannasta täällä.

Lisätietoa: Menno Nijssen, puh. +46 73 74 81 864 tai sähköposti