14.2.2012

LM Tietopalveluiden matka-apuraha BMF:n jäsenille on jälleen haettavissa

LM Tietopalvelut haluaa tukea sairaalakirjastojen osaamisen kehittämistä myöntämällä vuosittaisen matka-apurahan, jota voi hakea alan konferensseihin osallistumiseen. Apuraha myönnetään vain lääke- tai terveystieteellisessä kirjastossa työskentelevälle Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n jäsenelle.

Hakemukset perusteluineen, kustannusarvioineen ja matkasuunnitelmineen lähetetään BMF:n sihteerille Susanna Rossille sähköpostitse osoitteella susanna.rossi[at]metropolia.fi.

Apurahan saajan tulee raportoida matkastaan kirjallisesti LM Tietopalveluille ja BMF:lle. Matkaraportti julkaistaan BMF:n sivuilla.

Hakuaika päättyy 28.2.2012.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.bmf.fi sekä yhdistyksen uutiskirjeestä.