14.2.2011

LM Tietopalveluiden matka-apuraha
BMF:n jäsenille on haettavissa!

LM Tietopalveluiden vuosittainen matka-apuraha on jälleen haettavissa. Apuraha myönnetään vain Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n jäsenelle. Haussa etusijalla ovat sairaalakirjastojen työntekijät.

Hakemukset perusteluineen, kustannusarvioineen ja matkasuunnitelmineen lähetetään BMF:n sihteerille Susanna Rossille sähköpostitse osoitteella

Apuraha maksetaan kustannusten mukaan, mutta se ei sisällä päivärahoja. Apurahan saajan tulee raportoida matkastaan kirjallisesti LM Tietopalveluille ja BMF:lle. Matkaraportti julkaistaan BMF:n sivuilla.

Hakuaika päättyy 28.2.2011.