14.6.2011

Pohjoismainen tutkimus: e-Aineistojen kasvu lisää tarpeita palveluiden helppokäyttöisyydelle

LM Tietopalveluiden tutkimuksen mukaan kirjastoasiakkaat vaativat kirjastojen valikoimilta ja teknisiltä ratkaisuilta helppokäyttöisyyttä ja monipuolisuutta. Taustalla ovat esimerkiksi itsenäisen tiedonhaun ja kirjastojen etäkäytön lisääntyminen. Tutkimus kartoitti kirjastoalan muutosta sekä akateemisten ja tieteellisten kirjastojen suhdetta tietoaineistovälittäjään Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Elektroniset aineistot ovat nousemassa painettuja aineistoja tärkeämmiksi tiedonlähteiksi erityisesti akateemisissa ja tieteellisissä kirjastoissa. Pohjoismaisella tasolla e-aineistojen määrän merkittävään kasvuun uskoi lähes 70 % tutkimuksen vastaajista.

Kirjastoalan muutos Pohjoismaissa

Elektronisten aineistojen voimakas nousu painettujen julkaisujen rinnalle on haaste sekä aineistojen hankinnalle, hallinnalle että käytölle. Esimerkiksi Ruotsissa yli puolet (60 %) kirjastoista uskoi kehityksen vaikuttavan aineistojen käyttötapaan sähköisten lukulaitteiden ja aineistojen etäkäytön lisääntyessä jatkuvasti. Itsenäisen tiedonhaun lisääntyessä kirjastojen on koulutettava sekä henkilökuntaa että asiakkaita e-julkaisujen tehokkaaseen käyttöön.

Ruotsissa 65 % ja Norjassa sekä Suomessa 83 % kirjastoista uskoi koulutustarpeen lisääntyvän tulevien vuosien aikana.

Kehitys asettaa entistä suuremmat paineet teknisten palveluiden helppokäyttöisyydelle. Kun aineistot sijaitsevat verkossa, niiden oikeanlaiseen käyttöön on opastettava. Reilusti yli puolet suomalaisista, ruotsalaisista ja norjalaisista vastaajista uskoi, että kirjaston henkilökunnalta pyydetään tulevaisuudessa yhä enemmän apua oikeiden aineistojen löytämiseksi.

Ammattitaito yksi tärkeimmistä kriteereistä välityspalvelua valittaessa

Kirjastot odottavat tietoaineistojen välittäjältä korkealuokkaista palvelua ja osaamista. Aineiston sisältöä ja laatua on osattava arvioida ja tukea kaivataan myös teknisten ratkaisujen kanssa. Tätä mieltä oli Suomessa 83 % ja Ruotsissa sekä Norjassa 79 % vastaajista. Erityisesti Suomessa nostettiin esille myös paikallisen asiakaspalvelun merkitys ja palvelun saaminen omalla äidinkielellä (86 %). Ruotsin kirjastot (94 %) painottivat teknisten ratkaisujen toimivuutta ja teknisen tuen tavoitettavuutta. 

Suomen, Ruotsin ja Norjan kirjastoja yhdisti toive elektronisten ja painettujen aineistojen käytön sujuvuudesta sekä helppoudesta: pohjoismaisella tasolla yli 90 % kirjastoista piti aineistojen helppokäyttöisyyttä tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana.

Tutkimus toteutettiin Suomessa elokuussa 2010 ja Ruotsissa sekä Norjassa maaliskuussa 2011. Kyselyyn vastasi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä lähes 300 vastaajaa, joista suurin osa edusti akateemisia ja tutkimuskirjastoja sekä erikoiskirjastoja.

Voit tilata pohjoismaisesta tutkimuksesta oman painoksen tästä.