4.1.2007

Suomen Erikoiskirjastojen ostokonsortio valitsi LehtiMarketin e-julkaisujen hallintaratkaisut

Suomalaisten erikoiskirjastojen ostokonsortion jäsenet ovat hankkineet LehtiMarketin Serials Solutions tuoteperheen palvelut elektronisten julkaisujen hallintaan ja käyttöön. Ostokonsortio Suomen Erikoiskirjastojen kesken perustettiin, jotta sen jäsenet saisivat mahdollisimman kustannustehokkaasti käyttöön yhdenmukaiset järjestelmät. Tämä helpottaa kirjastojen välistä yhteistyötä ja tehostaa järjestelmien käyttöä.

Suomalaiset erikoiskirjastot ovat tähän asti valinneet kirjastokohtaisesti elektronisten julkaisujen hallintaratkaisut. Yhteishankinnalla erikoiskirjastot saavat teknistä, toiminnallista ja taloudellista hyötyä. LehtiMarket tarjoaa erikoiskirjastoille teknistä tukea, koulutusta sekä konsultointia.
 
Serials Solutions tuoteperheeseen kuuluvat E-Journal Access & Management Suite (EJAMS) -portaali elektronisille julkaisuille, Article Linker OpenURL -linkityspalvelu, Electronic Resource Management System ERM -työkalu elektronisten aineistojen hallintaan ja Central Search keskitetty tiedonhakuportaali.
 
Elektronisen aineiston hallintapalvelut otetaan käyttöön ostokonsortion erikoiskirjastoissa vuoden 2007 tammikuussa.
 
Lisätietoja:
 
LehtiMarket Oy
Jussi Kettunen
Markkinointipäällikkö
p. 09–54246627
Sähköposti:

LehtiMarket


LehtiMarket on vuonna 1972 perustettu Suomen johtava tietopalveluiden tarjoaja. Asiakkaitamme ovat yliopistot, kirjastot, yritysten tietopalvelut, kaupungit sekä kunnat. LehtiMarketin palvelut tukevat tiedon joustavaa ja kustannustehokasta hallintaa kirjastoissa ja yrityksissä. Palvelumme helpottavat perinteisten julkaisutilausten hallinnointia sekä tehostavat elektronisten julkaisujen, elektronisten aineistojen ja viite- sekä kokotekstitietokantojen käyttöä. LehtiMarketin vahvuus ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet, alan tuntemus ja ammattitaitoinen henkilökunta. LehtiMarket tarjoaa monipuolisia elektronisia palveluita, jotka mahdollistavat tehokkaan ja monipuolisen kokonaispalvelun. Dun & Bradstreet Finland Oy on luokitellut LehtiMarket Oy:n korkeimpaan AAA-luokkaan.

www.lehtimarket.fi