360 Core 

360 Core on monipuolinen palvelu, jonka avulla kaikki elektroniset julkaisut, aineistopaketit ja tietokannat on helppo hallita yhden selkeän käyttöliittymän kautta. Palvelun myötä e-aineistojen käyttö, saatavuus ja hallittavuus paranevat merkittävästi. Samalla myös tiedonhaku helpottuu, kun aineistot löytyvät esimerkiksi nimen tai ISSN-numeron avulla. Portaaliin saadaan liitettyä myös painetut aineistot sekä ilmaiset elektroniset julkaisut ja tietokannat.

Edut asiakkaillemme:

  • Yksi selkeä käyttöliittymä kirjaston elektronisille ja painetuille aineistoille
  • Aineistojen A-Z -listaus
  • Julkaisujen helppo haku nimen, ISSN-numeron tai aiheluokituksen mukaan (Ulrich’s Periodicals Directory™, yli 700 aiheluokitusta)
  • Linkitys viitetietokannoista elektronisiin julkaisuihin
  • Linkitys OPAC -näyttöluetteloon, hakukoneisiin ja dokumenttipalveluihin
  • Täysin ylläpidetty ja helppokäyttöinen palvelu
  • Käyttötilastot aineisto- ja julkaisukohtaisesti aineiston tarpeellisuuden arvioimiseksi
  • Hankintojen oikea kohdentaminen aineistojen päällekkäisyysanalyysin ansiosta
  • Monipuoliset raportit

Lisätietoja palvelusta myyntiosastoltamme: .