Tietosuojaperiaatteet ja käyttäjän suostumus –henkilöstöhallinto

Tietosuojaperiaatteet ja käyttäjän suostumus –henkilöstöhallinto

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen. Tällaisia ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutustausta ja muut vastaavat tiedot. On tärkeää, että luet huolella nämä tietosuojaperiaatteet ja käyttäjän suostumuksen ennen ansioluettelosi toimittamista meille.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojasi voidaan käyttää rekrytointitarkoituksiin sekä soveltuvuutesi arviointiin joko LM Tietopalveluissa avoinna oleviin tehtäviin tai tiettyyn valitsemaasi tehtävään. LM pyrkii noudattamaan suurta huolellisuutta henkilötietojen keruussa, käsittelyssä, käytössä ja siirtämisessä näitä tarkoituksia varten.

Kerätyt tietotyypit

LM voi pyytää sinua toimittamaan tiettyjä henkilötietoja ansioluettelosi lähettämisen yhteydessä. Riippuen siitä, mitä henkilötietoja päätät meille toimittaa, LM voi kerätä seuraavia henkilötietoja: nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi, erityisosaamisesi, työtehtävätoiveesi ja muut tiedot, joita oman harkintasi mukaan luovutat meille ansioluettelon lähettämisen yhteydessä. Näitä tietoja käytetään henkilöllisyytesi varmentamiseen prosessin aikana ja arvioitaessa sinua LM:n avoimiin tehtäviin.

LM ei pyydä tietoa rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, sukupuoli-identiteetistä tai -ilmaisusta, kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, siviilisäädystä, vammasta tai veteraanistatuksesta, poliittisista mielipiteistä tai jäsenyyksistä tai ammattiyhdistysjäsenyydestä osana ansioluettelon toimitusprosessia. Näin ollen sinun ei tarvitse sisällyttää näitä tietoja ansioluetteloosi.

Tietojen käsittely

Rekrytointiprosessissa kerättyjä tietoja tallennetaan ja käytetään soveltuvuutesi arviointiin. Jos sinut rekrytoidaan, LM käsittelee henkilötietojasi henkilöstöhallinnossa. Henkilötietojen käsittely kattaa henkilötietojen käytön, talteenoton, tallennuksen, siirron, jakamisen ja tuhoamisen tarpeen mukaan olosuhteiden tai lain sitä edellyttäessä. LM voi pyytää sinulta henkilötietoja sisältäviä alkuperäisiä asiakirjoja, joilla voidaan todentaa henkilöllisyytesi ja edellytyksesi työtehtäviin. Niissä annettuja tietoja käsitellään henkilötietojen tavoin.

Tietojen tallennus

LM säilyttää henkilötietojasi  ja avointa hakemustasi rekrytointijärjestelmässään  6 tai 12 kuukauden ajan oman valintasi mukaan.  Hakemustasi ei tämän ajanjakson jälkeen harkita avoimia paikkoja täytettäessä. Jos LM ottaa sinut palvelukseensa, henkilötietosi tulevat osaksi työntekijätietojasi.

 

Tietojen siirto

Voidakseen arvioida ansioluetteloasi asianmukaisesti LM voi antaa pääsyn henkilötietoihisi kelpoisuutta arvioiville LM:n työntekijöille. Näihin toimiin voi sisältyä henkilötietojesi siirtoa maan sisällä ja maan ulkopuolelle. Voi myös olla tarpeen luovuttaa henkilötietojasi palveluita LM, alihankkijoille tai palveluntoimittajille. LM voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia esimerkiksi henkilötietojesi keruuseen, prosessointiin ja validointiin lain määräykset huomioiden. LM edellyttää tällaisilta palveluntarjoajilta LM:n tietosuojaperiaatteiden ja paikallisen lainsäädännön noudattamista palveluita tarjotessaan. Nämä siirrot voivat tapahtua internetin kautta, postitse, faksilla tai millä tahansa tavalla, jonka LM katsoo asianmukaiseksi ja lailliseksi.

Lisäksi vapaaehtoisesti LM:n rekrytointijärjestelmään annettuja henkilötietoja voidaan ylläpitää Suomessa sijaitsevilla palvelimilla ja rekistereissä ja niihin voidaan päästä näiden kautta. Antamalla näitä tietoja annat suostumuksesi siihen, että hakemukseesi sovelletaan Suomen lakeja.

Henkilötietojen tarkastus; muutokset

Henkilötietoja ei voi itse muuttaa rekrytointijärjestelmässä, kun ne on annettu sinne, sillä järjestelmään ei voi rekisteröityä käyttäjänä. Jos haluat tarkistaa, tai muuttaa henkilötietosi  niiden antamisen jälkeen, ota yhteys osoitteeseen