TIETOSUOJASELOSTE - LibNet käyttäjät

TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjä

LibNet.fi

LM Tietopalvelut Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh. 09 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
Sähköposti: 

Y-tunnus: 1935926-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

LibNet.fi

LM Tietopalvelut Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh. 09 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
Sähköposti: 

Y-tunnus: 1935926-7

Rekisterin nimi

Libnet.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri, jota LM Tietopalvelut Oy ylläpitää. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

LibNet.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten hoitamiseen sekä yhteydenottojen hoitamiseksi.

Lisäksi LibNet.fi-verkkosivuston käyttäjät joutuvat tilauksia tehdessään syöttämään asiakkaan henkilötietoja sisältävää dataa, joka tallennetaan LM Tietopalveluiden asiakasrekisteriin (ks. LM Tietopalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste).

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseksi. Tiedot poistetaan, kun lakimääräinen säilytysaika on päättynyt.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

-                           sähköposti

-                           etunimi

-                           sukunimi

-                           ammatti

-                           puhelin

-                           faksi

-                           osoite

-                           kerros

-                           huone

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

LibNet.fi-käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käyttäjän tekemien tilausten hoitamiseksi asiakasrekisterin tietoja luovutetaan kustantajille. Kustantajan kotipaikasta riippuen tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin (ks. LM Tietopalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Libnet.fi-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä profilointiin.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista