TIETOSUOJASELOSTE - LM Tietopalvelut asiakkaat

Rekisterinpitäjä

LM Tietopalvelut Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh. 09 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
Sähköposti:

Y-tunnus: 1935926-7
 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

LM Tietopalvelut Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh. 09 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
Sähköposti: 
Y-tunnus: 1935926-7
 

Rekisterin nimi

LM Tietopalvelut Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

LM Tietopalvelut Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisteritietoja käytetään tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden mahdollistamiseksi. 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tilausten käsittelyyn, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn tilauksia eikä sitoutua tilausten käsittelyä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseksi. Tiedot poistetaan, kun lakimääräinen säilytysaika on päättynyt. 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Rekisterinpitäjän asiakkaita.

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

-ip-tunniste

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan tekemien tilausten hoitamiseksi asiakkaan tietoja luovutetaan kustantajille. Kustantajan kotipaikasta riippuen tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

LM Tietopalvelut Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä profilointiin.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista