case:

Chalmersin teknillinen korkeakoulu

Chalmersin teknillinen korkeakoulu haluaa tarjota asiakkailleen johtavat elektroniset tietoaineistot helposti löydettävässä muodossa. Tämän vuoksi yliopisto otti käyttöönsä yhteistyökumppaninsa LM Tietopalveluiden kautta maailman johtavan discovery-hakupalvelun Summonin. Nyt Ruotsin Göteborgissa sijaitsevan korkeatasoisen yliopiston 200 tutkimusryhmää ja lähes 10 000 opiskelijaa löytävät aineistot helposti. 

Daniel Forsman toimii Chalmersin kirjaston tietoaineistojen ja tiedonhaun laitoksen johtajana. Jokapäiväisessä työssään Forsman edistää kirjaston toimintaa monilla tavoilla, esimerkiksi erilaisten strategia- ja kehitysprojektien avulla.

”Chalmersin kirjaston kokoelmat ovat enenevässä määrin elektronisessa muodossa. Esimerkiksi vuonna 2010 noin 97-98 prosenttia budjetistamme käytettiin elektronisiin aineistoihin”, Forsman kertoo.

Tiivistyvää yhteistyötä LM Tietopalveluiden kanssa

Chalmersin kirjasto aloitti yhteistyön LM Tietopalveluiden kanssa syksyllä 2010, kun Summon-palvelu otettiin käyttöön. Yhteistyötä vahvistettiin keväällä 2011, jolloin LM Tietopalvelut valittiin myös kirjaston lehtitilausten välittäjäksi.

”Merkittävät muutokset, kuten koko lehtitilauspalvelun siirtäminen yhdeltä toimijalta toiselle sisältävät erilaisia huolenaiheita. Me olemme kuitenkin olleet erittäin tyytyväisiä LM Tietopalveluiden asiakaspalveluun ja vasteaikaan. Myös LibNet on osoittautunut selkeäksi, helppokäyttöiseksi ja tehokkaaksi tilausten hallinta- ja seurantapalveluksi”, Forsman sanoo.

Summonin helppo hakutoiminto mahdollistaa elektronisten aineistojen löytämisen yhden käyttöliittymän kautta

Ennen Summon-hakupalvelun käyttöönottoa Chalmersin opiskelijoiden täytyi aloittaa tiedonhakunsa valitsemalla sellainen tietokanta, joka parhaiten sopi kulloiseenkin hakuun. Forsmanin mukaan tiedonhaun prosessi oli hankala jopa kokeneille kirjastonhoitajille.

”Summon-hakupalvelun avulla pääsemme käyttämään lähes kaikkea aineistoamme yhdellä käyttöliittymällä. Tämä on merkittävä parannus asiakkaillemme.  Lisäksi Relevance ranking-toiminnon ja näkymähaun avulla käyttäjät voivat siirtyä helposti hakutuloksiin ja löytää halutun tiedon aikaisempaa nopeammin. Käyttäjien palaute on ollut erittäin myönteistä. Kun Summonia verrataan perinteiseen metahakuun tai yhdistettyyn hakuun, se on huomattavasti nopeampi eikä siinä esiinny ongelmia, jotka johtuvat erilaisten metatietojen epätasa-arvoisesta käsittelystä.”

LM Tietopalveluiden ja sen Serials Solutions-kumppanin avulla Summon-palvelun käyttöönotto kesti vain seitsemän viikkoa. Forsman toteaa käyttöönottoprosessin hankalimpien osien olleen paikallisten työnkulkujen selvittäminen ja paikallisen luettelon epäjohdonmukaisuuksien korjaaminen. Tällä hetkellä yli 90 prosenttia Chalmersin kokoelmista on saatavilla Summon-palvelun kautta. Tämä tarkoittaa yli 260 miljoonaa tallennetta.

Sisällöt tulevaisuudessa palveluna

Chalmersin työnsä lisäksi Forsman on ollut aktiivisesti kehittämässä kirjastopalveluja, kuten Summon-palvelua ja sen ruotsinkielisen sisällön indeksointia.

”Minulla on visio, jossa kaikki sisältö on järjestetty keskushakemistoon, jota tarjotaan palveluna kirjastoille. Palveluun perustuva rakenne antaisi kirjastoille mahdollisuuden työskennellä ohjelmointirajapinnoilla ottamalla ja lisäämällä sisältöä tietokantaan. Siten kirjastot voisivat saumattomasti integroida paikallisia työnkulkuja ja luoda sisältöjä osaksi keskustietokantaa. Näin järjestelmää voisi lokalisoida ja mukauttaa kulloistenkin tarpeiden mukaan.”

Chalmersin yliopistokirjaston saavuttamat hyödyt:

  • Käytössä olevat LM Tietopalveluiden tarjoamat palvelut: Summon-hakupalvelu, tilauspalvelut ja lehtitilausten hallinnointipalvelu LibNet
  • Hyödyt: Summonin helppo hakutoiminto mahdollistaa yliopiston elektronisten aineistojen löytämisen yhden selkeän käyttöliittymän kautta. Lehtitilaukset on keskitetty LM Tietopalveluille ja niitä on vaivatonta hallinnoida LibNetin avulla.